6. Jihočeský Fler sraz

Tak je to za námi. A bylo to hektické, náročné a překvapivě hojně navštívené. Podepisovala jsem knihy, které jsem si  konečně mohla označit mým vlastním vytouženým razítkem hankó. Hankó je prosím pěkně japonské podpisové razítko, které vznikne vyjádřením vašeho jména a příjmení nejdříve v současných znacích. Ty se poté převedou do středověkého písma. Mé jméno se údajně dá vyjádřit znaky, které znamenají "vítězství dobra a harmonie". Rozhodla jsem se důvěřovat panu překladateli a být naprosto spokojená a hrdá, jaké že to mám krásné a pozitivní jméno :-)
 

Jako hlavní organizátor a poletucha obecná jsem se za celý sraz nezastavila, až odpoledne po 17 hodině, kdy začaly kurzy pro předem objednané účastníky. Chvilku to trvalo, než se sešly fotky. Většina je jich na jedné hromadě na facebookovém profilu Jihočeského klubu, tak nakoukněte. A malá ochutnávka čínských uzlů:
18 komentářů:

 1. It will always be useful to read content from this site,
  and it helps me a lot. Thankyou for this.
  카지노사이트

  https://yhn777.com 카지노사이트

  OdpovědětSmazat
 2. It will always be useful to read content from this site,
  and it helps me a lot. Thankyou for this.
  카지노사이트

  https://yhn777.com 카지노사이트

  OdpovědětSmazat
 3. Hello, I enjoy reading all of your article post. I wanted to write a little comment to support you.바카라사이트
  https://game79zone.com 바카라사이트

  OdpovědětSmazat
 4. Informative site! This is what I've been looking for. Thank you for this! You can check out this website too!
  카지노사이트
  https://yhn876.com/ 카지노사이트

  OdpovědětSmazat
 5. I like how you made your article! It's very clear and informative. Good job! If you want to see some good content, you can visit this site.
  카지노사이트
  https://yhn876.com/ 카지노사이트

  OdpovědětSmazat

 6. Keep up the great work, I read few blog posts on this website and I believe that your website is very interesting and has lots of fantastic info... i want to share our website. this is promising and worth reading i hope you visit our website..
  바카라사이트

  https://yhn777.com‌ ‌카지노사이트

  OdpovědětSmazat
 7. Wow, this is really interesting reading. I am glad I found this and got to read it. Great job on this content. I like it. Visit our website too. 바카라사이트
  https://game79zone.com 바카라사이트

  OdpovědětSmazat
 8. Amazing blog. This is really helpful and informative. Please come and visit our website. Thank you! Have a great day ahead.

  카지노사이트
  https://yhn777.com 카지노사이트

  OdpovědětSmazat
 9. Good Job for this amazing site! Lots of good advice here.
  Please click our link below. Enjoy!
  카지노사이트
  https://yhn777.com 카지노사이트

  OdpovědětSmazat
 10. It is great to have the opportunity to read a good quality article with useful information on topics that plenty are interested one.I concur with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates. Visit our website too. 바카라사이트
  https://game79zone.com 바카라사이트

  OdpovědětSmazat
 11. Good to know that there's some useful vlog here. This can help others too.
  안전놀이터

  OdpovědětSmazat
 12. Good to know that there's some useful vlog here. This can help others too.
  안전놀이터

  OdpovědětSmazat
 13. This is something special, lovely work. I like it so much, a lot of information. Please do visit our site too.
  카지노사이트
  https://yhn876.com 카지노사이트

  OdpovědětSmazat
 14. Really great! Very helpful and entertaining, full of information that really helps me more. Thanks for sharing, just click the link below if you want some kind of awesome site: 카지노사이트
  https://yhn777.com 카지노사이트

  OdpovědětSmazat
 15. Wow! You really have an incredible mind. Thank you for sharing this piece of information. If you're also looking for something interesting, feel free to visit our website.
  카지노사이트
  https://yhn777.com 카지노사이트

  OdpovědětSmazat
 16. I found that site very useful and this survey is very interesting. Just visit our website too. 안전놀이터 https://pmx7.com/ 안전놀이터

  OdpovědětSmazat
 17. hey there, I have something to offer you
  I recommend this to you.
  it's very awesome and great!
  keep up the good work
  just click the link below. Thank you!
  안전놀이터
  https://pmx7.com/ 안전놀이터

  OdpovědětSmazat
 18. hey there, I have something to offer you
  I recommend this to you.
  it's very awesome and great!
  keep up the good work
  just click the link below. Thank you!
  안전놀이터
  https://pmx7.com/ 안전놀이터

  OdpovědětSmazat