Uzly jako symboly štěstí

Nikde jinde než v císařské Číně se vázání uzlů nevyvinulo do umění širokých lidových vrstev a celonárodní popularity. Je to dáno tím, že slovo "štěstí" a slovo "uzel" mají stejnou výslovnost. Čínská kultura hojně využívá symboliky a smysl věcí nekončí u jejich hmotné hodnoty. I potisky látek nebo dekor na balícím papíře, které u nás bereme čistě esteticky, jsou aktivně zvažovány podle každé jednotlivé příležitosti, aby podporovaly a podtrhovaly její význam  nebo pojistily majiteli její úspěch.

Darovat uzel nebo ozdobit si něco pomocí uzlů tedy symbolicky představuje příchod štěstí do domu - a kdo by si to nepřál. Uzly se v tomto bodě prolínají a doplňují s naukou feng-šuei, která má za úkol harmonizovat život člověka a tok životní energie tak, aby člověk ve všech oblastech života prosperoval. Číňané na rozdíl od nás rozeznávají pět druhů štěstí a k dosažení naplněného životního pocitu je zapotřebí mít dobře vyvážených všech pět oblastí. Podle spisu připisovaného Konfuciovi je šťastná pětice dlouhověkost, bohatství zdraví, láska ke ctnosti a přirozená smrt ve vysokém stáří. Protože jde o štěstí poněkud abstraktní, obyčejní lidé si je přeložili do reálnějších přání (štěstí, úřední kariéra, dlouhý život, radost a bohatství). Na druhou stranu díky tomu, že manželství byla a dodnes často jsou domlouvána a jedinec znamená méně než rod, není na rozdíl od naší kultury kladen takový důraz na lásku jako takovou. Spíše se hledá "kvalitní" manželství, které zabezpečí nejdůležitější stavební kámen čínské společnosti - rodinu; hledá se manželství, které harmonicky trvá a vede k zachování rodu. Pokud jsou uzly symbolizující lásku - např. uzel lásky svastika, obvykle se míní láska v duchovním, vyšším slova smyslu.

Šťastné významy uzlů lze podpořit také vhodnou volbou barvy vázacího materiálu. Opět jsme u homofonnosti slov - jasně červená je volená nejčastěji díky stejné výslovnosti slov "červený" a "velkolepý, vznešený" a tedy reprezentuje a přenáší tyto vlastnosti. Je vhodná pro většinu příležitostí, zejména na svatby a blahopřání. Žlutá reprezentuje zlato a posvátnou Žlutou řeku; slovo "žlutý" je homofonní se slovem "císař", proto byla vyhrazená pro nejvyššího vládce a pro ochranné amulety a talismany. Barvou smutku je  tradičně bílá.

V současnosti se na barevné symbolice netrvá tak striktně jako kdysi a také u nás v našich evropských poměrech díky velké odlišnosti kulturních kořenů a jazykové bariéře nedokážeme odečítat složitost čínské symboliky. Ve vší úctě k tradici se použití čínských uzlů posunulo směrem k estetickému významu uzlů a oblasti použití se spíše orientují na bižuterii a dekorativní předměty, kde se barevnost řídí aktuálními módními trendy.

3 komentáře:

 1. Anonymní25.12.11

  O štěstí a barvách píšete pěkně, ale slovo "uzel" a "štěstí" se čínsky nevyslovují stejně. Bude to trochu hidopišské, ale podobnou výslovnost má slovo, které znamená "příznivý, nadějný, slibný". Výraz pro "uzel" znamená také "spojit" a je součástí dalších "příznivých" výrazů v čínštině (hodně zestručněno, tudíž ne zrovna přesné). Zdroj: Čínské uzlování (čínská příručka v čínštině)

  OdpovědětSmazat
 2. Děkuji za upřesnění. Já čínsky neumím, proto jsem ve veškeré teorii odkázána na anglické překlady a mohou snadno vzniknout nepřesnosti. Omlouvám se za ně. Když jsem byla s uzly na Konfuciově akademii v Olomouci, nikdo mne na podobnou nesrovnalost neupozornil, považovala jsem to tedy za informaci "posvěcenou"

  OdpovědětSmazat
 3. P.S. s radostí uvítám konzultanta pro druhé vydání knihy. Pošlete prosím kontakt

  OdpovědětSmazat